LOS 1209

IKONE

Rußland, um 1900, Hlg. Nikolaus, Tempera, Oklad, ziseliert, 84er-Solotnik-Silber, MZ (verputzt), Beschau, Holz altersbedingt Lagerspuren, randig besch., ca. 17,5 x 14,5 cm

(1838-1)

120,00 €